(Mor Meta berättar) - Ingvar, Rispers Sven, Birger med Erik(Ekkon), Koppar-Kalle och Krus-Erik framför stugan.
Herr Lars Rosendahl var Britas bror. Vi kallade honom Tatta (Lasse). Han var skräddare och snickrade en lekstuga till oss. Den stog tidigare bredvid lönnen som planterades när pappa Birger föddes 1910. Vilken Ingvar som sänt kortet vet vi inte dock. Inte den på kortet som år 1923 då kortet stämplats kanske inte ens fyllt 10 år.