Lönn på marken och snö på taken, sett från andra sidan (mars 2007)