Lenas jordhögar försvinner och därmed får vi utgå från att hon har funnit sina rötter