Nu har Pe kört iväg 50kg torkad betong till tippen samt städat bort en del i redskapsboden, vilket han önskar få fört till protokollet